ДОГОВІР (ОФЕРТА) UA, ТОВ Інтельза

на автоматизовану розсилку повідомлень

(редакція діє з 23.06.2021)

 

ВСТУП

 

Цей документ (надалі – “Оферта”) є офіційним публічною пропозицією ТОВ Інтельза” укласти договір на автоматизовану розсилку повідомлень на зазначених нижче умовах.

Договір укладається між особою, яка одержала пропозицію до укладення договору і зацікавленим в отриманні передбачених договором послуг (надалі – Клієнт) та ТОВ “Інтельза” (далі – Виконавець).

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

Найменування ТОВ “Інтельза” Телефон +380504772119
Реєстраційний код / ІПН

43872345

Email

[email protected]

Юр. адреса

04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка (Мельникова), буд 12 

 

Прийняти пропозицію до укладення договору – здійснити акцепт оферти – може будь-яка фізична або юридична особа (в разі прийняття пропозиції до укладення договору від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень).

 

1. УМОВИ ДОГОВОРУ

 

  1. 1.1 Договір завжди включає щонайменше ті умови та положення, що викладені у цьому документі (надалі – “Загальні умови”).
  2. 1.2 Крім ЗАГАЛЬНИХ УМОВ договір також включає ПРИВАТНІ УМОВИ, опубліковані на сторінці з описом продукту (послуги) на сайті Виконавця (далі – “ПРИВАТНІ УМОВИ”) або ж у відповідних додатках. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ та ПРИВАТНІ УМОВИ договору (надалі – «УМОВИ») разом утворюють договір про користування послугами автоматизованої розсилки повідомлень.

 

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ (АКЦЕПТ ОФЕРТИ)

 

  1. 2.1 Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання клієнта до цього Договору та прийняття всіх умов Договору.
  2. 2.2 Договір вважається укладеним в момент вчинення клієнтом дій, спрямованих на отримання послуг за договором, а саме:

(А) оплатою клієнтом виставленого Виконавцем рахунку чи електронного інвойсу, або

(Б) фактичним користуванням послугами Виконавця (за першою подією).

 1. 2.3 Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору у простій письмовій формі. Такий договір має юридичну силу і є обов’язковим до виконання.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. 3.1 Виконавець зобов’язується надавати Замовнику послуги з організації автоматизованого обдзвону клієнтів Замовника і розсилки інтерактивних голосових повідомлень та /або текстових повідомлень, а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати послуги у встановленому порядку.

 

4. ЗМІСТ ПОСЛУГ

 

  1. 4.1 Виконавець надає Замовнику такі послуги:

 

5. ЗМІСТ ТА МЕТА РОЗСИЛКИ ПОВІДОМЛЕНЬ

 

  1. 5.1 Інтерактивні голосові та текстові повідомлення, що розсилаються відповідно до цього договору, не повинні порушувати вимог закону та / або прав третіх осіб; не повинні містити відомостей, поширення яких заборонено чинним законодавством.
  2. 5.2 Замовник зобов’язується не використовувати послуги Виконавця з метою вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, та самостійно нести відповідальність за можливі негативні наслідки його діяльності.
  3. 5.3 Якщо Виконавець вважає, що Замовник порушує вимоги цього розділу (щодо змісту та/ або мети розсилки повідомлень), Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг та повідомити Замовника про необхідність усунення виявлених порушень. У разі неусунення зазначених порушень Замовником, Виконавець має право відмовитися від відправки електронного повідомлення і розірвати договір в односторонньому порядку.
  4. 5.4 Якщо внаслідок порушення Замовником вимог цього розділу Виконавцю та/ або третім особам заподіяно шкоду, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю понесені збитки, а також збитки, пов’язані із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права були порушені). Виконавець залишає за собою право пред’явити Замовнику претензії в порядку регресу.

 

6. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ

 

  1. 6.1 Замовник свідчить, що він правомірно отримав і використовує контактну та персональну інформацію його клієнтів, надану ним Виконавцю для розсилки повідомлень (а саме: ім’я, телефон, інші відомості про клієнта, і т.д.). Замовник гарантує, зазначені в списку розсилки особи надали йому згоду на отримання дзвінків, рекламних та інформаційних повідомлень.
  2. 6.2 Замовник повідомлений про те, що Виконавець спеціально не перевіряє достовірність і правильність наданої Замовником персональної інформації про його клієнтів і не здійснює її відстеження, а отже не несе відповідальності за можливі негативні наслідки її поширення. Відповідальність за зміст повідомлень та правомірність використання контактних даних для розсилки несе Замовник.
  3. 6.3 У разі отримання Виконавцем вимоги про припинення надсилання повідомлень та/ або видалення контактних даних від осіб, зазначених, Замовником у списку розсилки, Виконавець без узгодження з Замовником задовольняє такі вимоги, припиняє розсилку і видаляє контакти таких осіб зі списку розсилки.

 

7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

  1. 7.1 Протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Виконавець проводить опитування Замовника про мету інформування та потенційних клієнтів, створює професійний скрипт інтерактивних повідомлень та відправляє його Замовнику на затвердження за email адресою, вказаною в договорі. Замовник затверджує скрипти протягом трьох (3) робочих днів з моменту їх отримання, направленням зворотного email повідомлення.
  2. 7.2 Протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання письмової згоди Замовника зі створеними скриптами, Виконавець організовує запис відповідних голосових повідомлень диктором та створює інтерактивні голосові повідомлення (виконує “збірку робота”). За необхідності Виконавець виконує інтеграцію власного сервісу із зовнішніми сервісами Замовника.
  3. 7.3 За готовністю Виконавець повідомляє Замовника та робить тестові дзвінки за номерами, вказаними Замовником у переліку контактів для розсилки, для перевірки голосових повідомлень та роботизованого діалогу.
  4. 7.4 Протягом трьох (3) днів після дати здійснення тестових дзвінків Замовник повідомляє Виконавця, чи влаштовують його створені роботизовані діалоги або ж вони не придатні для використання. Якщо Замовник визнає діалоги непридатними, він зобов’язаний в той же термін повідомити Виконавцю причину та надати письмові зауваження щодо виявлених недоліків.
  5. 7.5 За необхідності Виконавець усуває виявлені недоліки протягом трьох (3) робочих днів з моменту отримання зауважень та направляє Замовнику повідомлення про готовність. Замовник приймає створені діалоги повторно у такому ж порядку.
  6. 7.6 Після затвердження Замовником інтерактивних голосових повідомлень, він передає Виконавцю базу телефонних номерів його клієнтів. Виконавець перевіряє базу на наявність “дублів”, видаляє їх і починає автоматизований обдзвін та розсилку повідомлень.
  7. 7.7 Виконавець формує звіт про результати обдзвону та/ або розсилки у форматі google sheets та надсилає звіт Замовнику за email адресою, вказаною у договорі. Звіт повинен містити статистичну та аналітичну інформацію про результати обдзвону або розсилки. На вимогу Замовника Виконавець надає транскрибовані діалоги з роботом, по кожному номеру телефону.
  8. 7.8 Виконавець має право призупиняти надання послуг на час проведення регламентних і профілактичних робіт над технічними можливостями або програмними засобами, при цьому допустимий час профілактичних робіт не повинен перевищувати вісім годин на місяць.

 

8. ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ЗАМОВНИКА

 

  1. 8.1 Для управління послугами Виконавець надає Замовнику доступ до особистого кабінету (веб-додатку) Intelza.ai. Вхід в особистий кабінет проводиться за унікальним логіном та паролем (аутентифікаційними даними) Замовника. Замовник зобов’язаний забезпечити конфіденційність та безпеку своїх аутентифікаційних даних.
  2. 8.2 За допомогою особистого кабінету Замовник має можливість перевіряти статистику дзвінків та розсилок, стан рахунку і управляти підключеними послугами. Особистий кабінет Замовника залишається активним навіть у разі припинення надання послуг, за винятком випадків відсутності технічної можливості (пошкодження мережі і т.д.).
  3. 8.3 Всі права на програмне забезпечення, використане у складі сервісу та веб-додатку Intelza.ai, а також його складові частини належать Виконавцю і його ліцензіатам, незалежно від факту їх реєстрації.

 

9. РОЗРАХУНКИ

 

  1. 9.1 Винагорода Виконавця залежить від обсягу спожитих Замовником послуг: від кількості створених скриптів та інтерактивних повідомлень, а також кількості та тривалості автоматизованих вихідних дзвінків по базі контактів Замовника.
  2. 9.2 Замовник оплачує послуги на умовах попередньої оплати. Мінімальний розмір попередньої оплати розраховується Виконавцем щомісяця, виходячи з вартості замовлених послуг та обсягу послуг, спожитих у минулих періодах, та фіксується у виставленому рахунку.
  3. 9.3 Обсяг, кількість та вартість послуг, спожитих Замовником у звітному періоді (минулому календарному місяці), а також залишок коштів на умовному рахунку Замовника в обліковій системі Виконавця (“особистому рахунку” Замовника), відображаються в особистому кабінеті та щомісячних звітах Виконавця.
  4. 9.4 Кожного п’ятого (5) числа місяця, наступного за звітним, Виконавець надсилає Замовнику Звіт про надані послуги, із розрахунком вартості спожитих послуг та рахунком на оплату послуг за наступний місяць.
  5. 9.5 Замовник оплачує рахунок протягом трьох (3) днів з моменту його отримання, переведенням коштів на поточний рахунок Виконавця, або поповнює особовий рахунок у особистому кабінеті на суму, не менше мінімального розміру попередньої оплати, зазначеної в рахунку.
  6. 9.6 У разі несвоєчасної та/ або неповної оплати послуг Замовником, або якщо коштів на особовому рахунку абонента недостатньо для надання замовлених послуг, Виконавець призупиняє надання послуг до моменту поповнення Замовником рахунку на суму, достатню для оплати замовлених послуг. Виконавець відновлює надання послуг протягом доби з моменту надходження коштів.
  7. 9.7 Факт оплати рахунку за наступний місяць свідчить про прийняття Замовником послуг, наданих Виконавцем в минулих розрахункових періодах, а також про його безумовному згоді з об’ємом та вартістю наданих послуг, зазначених у звітах Виконавця.
  8. 9.8 Сторони домовилися, що для підтвердження факту надання послуг підписання окремих актів здачі-приймання послуг не є обов’язковими. На вимогу однієї із сторін, Сторони складають такі акти виключно для цілей бухгалтерського і податкового обліку та обмінюються ними за допомогою сервісу електронного документообігу.

 

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

 

  1. 10.1 Всі об’єкти інтелектуальної власності, які створені або будуть створені Виконавцем у зв’язку з виконанням зобов’язань за договором (наприклад: тексти діалогів і повідомлень, аудіозаписи голосових повідомлень, спосіб їх організації та подачі, та інше; далі – “Інтелектуальна власність”) є власністю виконавця. Всі права на Інтелектуальну власність належать Виконавцю.  
  2. 10.2 На весь термін дії договору Виконавець надає Замовнику виключну ліцензію (дозвіл) на використання Інтелектуальної власності будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством, з метою організації автоматичного обдзвону клієнтів Замовника та розсилки інтерактивних повідомлень. Дозвіл видано без обмежень по території.
  3. 10.3 Виконавець гарантує, що створена ним Інтелектуальна власність відповідає чинному законодавству про авторські та суміжні права та не порушує прав третіх осіб. Виконавець гарантує, що має всі необхідні права та дозволи правовласників на використання складових елементів, створюваних ним об’єктів інтелектуальної власності (наприклад тексти, діалоги, авторські виконання, аудіозаписи та результат їх переробки). За наявності обмежень у використанні творів третіх осіб, використаних в складі створюваної в рамках договору Інтелектуальної власності, Виконавець зобов’язаний повідомити Замовника про такі обмеження.
  4. 10.4 Сторони погодили, що за умови знеособлення створених текстів та записів діалогів (тобто – маскування відомостей про Замовника і його клієнтів, а також інших відомостей, які не можуть бути розголошені відповідно до вимог договору та чинного законодавства), Виконавець має право вільно, без згоди Партнера та без виплати будь-якої винагороди використовувати Інтелектуальну власність з метою рекламування та просування власних послуг та рішень, а також ілюстрації своєї діяльності. Зокрема, Виконавець має право без письмової згоди Замовника публікувати знеособлені діалоги на власному сайті та в соціальних мережах, у власному портфоліо, в каталогах, або в інших аналогічних випадках.
  5. 10.5 Сторони домовились, що Виконавець має право посилатися на проект Замовника та згадувати назву і логотип Замовника у власних анонсах, рекламі та портфоліо.

 

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

  1. 11.1 Вся письмова та усна інформація, розкрита в ході використання цього договору, є Конфіденційною незалежно від того, чи була вона надана до або після дати підписання цього договору і способу, яким вона була надана.
  2. 11.2 До Конфіденційної інформації відносяться будь-які відомості та інформація, що стосується сторони договору (наприклад, умови співпраці, платежі за договором, відомості про маркетингової активності Замовника, база клієнтів Замовника, інформація про мету організації та результатах автоматичного обдзвону і т.д.), та будь-яка інша інформація, яка не є загальновідомою і розумно вважається власністю сторони договору. Зміст повідомлень, доведених до загального відома, не є конфіденційною інформацією.
  3. 11.3 Сторони погоджується з тим, що вони не стануть розголошувати, розкривати або використовувати конфіденційну інформацію для будь-яких цілей, не пов’язаних з виконанням договору. Зобов’язання конфіденційності будуть діяти протягом терміну дії Договору, а також протягом трьох (3) років після припинення його дії.
  4. 11.4 Виконавець зобов’язується не використовувати клієнтську базу Замовника будь-яким способом, крім як для виконання зобов’язань за цим договором.

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

  1. 12.1 У випадку порушення зобов’язань, сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому договором і чинним законодавством України. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання / порушення зобов’язань за договором; за шкоду, завдану з їх вини або необережності, розголошення конфіденційної інформації, поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть зашкодити діловій репутації іншого боку; за порушення прав інтелектуальної власності тощо.
  2. 12.2 У разі порушення Замовником вимог договору щодо змісту та / або цілі розсилки повідомлень (розділ 3 Договору), а також щодо згоди на отримання повідомлень (розділ 4 Договору) Замовник сплачує Виконавцю штраф в сумі п’ятдесят (50) тисяч гривень за кожен випадок порушення і зобов’язаний компенсувати збитки, завдані таким порушенням. Якщо внаслідок такого порушення заподіяна шкода третім особам, Замовник зобов’язаний компенсувати Виконавцю збитки, пов’язані із задоволенням претензій третіх осіб (чиї права були порушені).
  3. 12.3 У разі виникнення спору, спір вирішується в судовому порядку за місцезнаходженням Замовника. Досудовий (претензійний) порядок вирішення спорів не є обов’язковим. 

 

 

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

  1. 13.1 Сторони розуміють, що під час розсилки повідомлень Виконавець діє від імені і за дорученням Замовника, а тому не несе відповідальності за правомірність використання наданих Замовником контактних даних, зміст та мету розсилки повідомлень, а також за можливі негативні наслідки їх розсилки.
  2. 13.2 У разі виявлення фактів використання Замовником послуг з метою вчинення протиправних дій або дій, які суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку, Замовник самостійно несе відповідальність за можливі негативні наслідки його діяльності.
  3. 13.3 Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг з причин, що від нього не залежать, у тому числі: форс-мажор; карантинні обмеження; порушення роботи лінії зв’язку; перебої в роботі сторонніх сервісів (наприклад. сервісу смс-розсилки або інше); несправність обладнання та програмного забезпечення, які не належать Виконавцю; порушення безпеки обладнання і програмного забезпечення, використовуваного Замовником для отримання послуг; втрату конфіденційної інформації або її частини (якщо в цьому немає провини Виконавця); будь-які збитки третіх осіб, що виникли не з вини Виконавця.
  4. 13.4 Жодна зі сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за таких умов обставин, у тому числі, але не виключно: стихійні лиха (землетруси, повені, шквальний вітер, урагани та ін.), пожежі, блокади, ембарго, війна або військові дії, страйк в галузі або регіоні, громадянська війна або громадські заворушення, заборонні заходи і законодавчі / нормативні акти, прийняті відповідними органами державної влади і управління, які перешкоджають сторонам (або однієї з них) виконати свої зобов’язання, інші аналогічні обставини, які не залежать від волі Сторін.
  5. 13.5 Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов’язання внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом десяти (10) днів з моменту початку дії цих обставин.

 

14. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

 

  1. 14.1 Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, повідомлень, рахунків, листів і ін.), що направляються електронною поштою, якщо є можливість достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору.
  2. 14.2 Заявки, звіти, рахунки та повідомлення складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа (email повідомлення) і можуть не оформляються на паперових носіях. Сторони використовують прості електронні ідентифікатори у вигляді унікальної адреси електронної пошти в якості простого електронного підпису.
  3. 14.3 Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, відправлене з електронної поштової адреси сторони, висловлює волевиявлення сторони і намір укласти, змінити або розірвати договір – в залежності від значення тієї чи іншого дії, передбаченої договором.
  4. 14.4 Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що надходить від сторони, здійснюється звіренням адреси відправника із адресою, зазначеною стороною в договорі в якості контактного реквізиту.
  5. 14.5 Кожна зі сторін повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти (логіна і пароля для доступу до поштового сервісу) і недоступність їх третім особам.
  6. 14.6 За необхідності, належним доказом підписання відповідних документів є роздруківка електронних повідомлень, завірена стороною.

 

15. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

  1. 15.1 Підписуючи договір, сторони дають згоду на збір персональної інформації їх представників, включаючи їх персональні дані  (ПІБ, адреса, номер телефону, контактні дані, а інші особисті дані), а також зберігання і обробку персональної інформації будь-яким способом, передбаченим застосовуваним законодавством, з метою виконання договору.

 

16. ЗМІНА УМОВ

 

  1. 16.1 Виконавець залишає за собою право на власний розсуд та у будь-який час вносити зміни в оферту (ЗАГАЛЬНІ УМОВИ), розмістивши на цій сторінці її нову редакцію. Новітня версія оферти набуває чинності з моменту її публікації на веб-сайті. Виконавець рекомендує регулярно перевіряти цю сторінку та дату внесення останніх змін, зазначену у верхній частині сторінки. У разі зміни ПРИВАТНИХ УМОВ договору, Виконавець вносить зміну в опис послуг безпосередньо на сторінці продукту на сайті або ж у відповідних додатках до оферти.
  2. 16.2 Якщо клієнт продовжуватиме користуватися послугами  та не заявить письмових заперечень протягом п’яти (5) днів з дати змін УМОВ, вважається, що він прийняв умови договору із врахуванням всіх змін. Якщо клієнт заперечує проти нової редакції УМОВ, Виконавець зберігає за собою право відмовитися від надання послуг.

 

17. ДІЯ ОФЕРТИ

 

  1. 17.1 Оферта діє до того часу, поки не буде змінена або відкликана.
  2. 17.2 Припинення дії (відкликання) або зміна умов договору не матиме впливу на будь-які юридичні права, зобов’язання, які діяли для сторін та виникли до моменту відкликання оферти або зміни УМОВ.

 

18. ДІЯ ДОГОВОРУ

 

  1. 18.1 Договір про надання послуг, укладений акцептом цієї оферти, діє до повного виконання сторонами зобов’язань.
  2. 18.2 Договір може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін, за умови письмового повідомлення іншої сторони не пізніше ніж за тридцять (30) днів до запланованої дати його розірвання та повного виконання зобов’язань у поточному періоді.

 

19. ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ УМОВИ

 

  1. 19.1 За наявності розбіжностей між ПРИВАТНИМИ та ЗАГАЛЬНИМИ УМОВАМИ, положення ПРИВАТНИХ УМОВ, що відносяться до відповідної Послуги, мають переважну силу.
  2. 19.2 Якщо будь-який судовий орган, уповноважений розглядати це питання, визнає недійсність одного з положень укладеного договору (ЗАГАЛЬНИХ або ПРИВАТНИХ УМОВ), відповідне положення буде виключено з договору, зі збереженням дії інших положень. Решта положень договору, як і раніше будуть дійсні та їх дотримання може забезпечуватися в судовому порядку.
  3. 19.3 У всьому, що не передбачено Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

20. ДОДАТКИ

Додаток 1 – Перелік та вартість послуг

Додаток 2 – Політика конфіденційності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Додаток 1  
до договору (оферти) на автоматизовану

розсилку повідомлень

 

 

ПЕРЕЛІК ТА ВАРТІСТЬ

послуг, що надаються за договором

(редакція діє з 23.06.2021)

 

Назва послуги Од. вимірювання Вартість, рублів
Інтерактивні голосові повідомлення для вихідних дзвінків 1 хвилина 3.5 (дев’ять) грн / хвилина
Запис аудіо диктором 4 фрази 200 (п’ятсот п’ятдесят) грн / 4 фрази
Розробка скрипта штука 2800 (сім тисяч п’ятсот) гривень

 

Обсяг, кількість і вартість послуг , спожитих Замовником у звітному періоді (минулому календарному місяці) відображаються в особистому кабінеті та щомісячних звітах Виконавця.

 

Готовы запустить пилотный проект с Эльзой?

Подключите сейчас!